MEMBERS

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

yuanbo zhang                    73a2c4a6a584a45b2c80bf91b163c28

Dr. Yuanbo Zhang                                                            Dr. Wei Chen 

 


 

Graduate Students:

Banruo Xianyu-04                    Yizheng Tan-05

Banruo Xianyu                                                               Yizheng Tan

 

Jinyan Si-02                   Muqing Cao

Jinyan Si                                                                            Muqing Cao

 

Chaowei He                    Shenghan Zhang-04

Chaowei He                                                                       Shenghan Zhang 

 

 52965b1541f0bf430f01c9496228dcf                    Zhuoxin Ge-02

Jianbing Liu                                                                      Zhuoxin Ge

 

 Zeyu Lu

Zeyu Lu


 

Undergraduate Students:

ruihao zhou                         34ef6a208e5c1de01c6a34d96bc5df7

Ruihao Zhou                                                                            Yijie Lu

 

4fb2ad79957ac11dfd73dacd3a46ada                         xuying liu-3

Zhuolin Chen                                                                           Xuying Liu

 

yuranwang-2                        feiyang li

Yuran Wang                                                                             Feiyang Li


 

Exchange Students:

 


 

Alumni