MEMBERS

 

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

Shiqian Gao                    Jichun Yang

Dr. Shiqian Gao                                                       Dr. Jichun Yang

 


 

Graduate Students:

 

Lulu                    Tianyu Li

Lu Wang                                                                      Tianyu Li 

 

Jiahao Xia                    图片1

Jiahao Xia                                                                  Chenxing Sun

 

Wentian Xiang2                    Cheng Liu

Wentian Xiang                                                         Cheng Liu

 

Peng Zhao                    Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                                 Shuojiong Pan

 


 

Undergraduate Students:

 

图片 2                    图片 1

Ke Zheng                                                                   Banruo Xianyu

 

Zhiyuan Fan                    Muqing Cao

Zhiyuan Fan                                                              Muqing Cao

 

Chaowei He                    Zhiheng Zhang

Chaowei He                                                              Zhiheng Zhang

 


 

Exchange Students:

 


 

Alumni