MEMBERS

 

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

Shiqian Gao

Dr. Shiqian Gao

 


 

Graduate Students:

 

Lulu                    Tianyu Li

Lu Wang                                                                    Tianyu Li 

 

Jiahao Xia                    图片1

Jiahao Xia                                                                  Chenxing Sun

 

Wentian Xiang2                    Cheng Liu

Wentian Xiang                                                         Cheng Liu

 


 

Undergraduate Students:

 

Peng Zhao                    Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                                 Shuojiong Pan

 

Hao Zhuang                    Kuixin Zhu2

Hao Zhuang                                                              Kuixin Zhu

 

图片 2                    图片 1

Ke Zheng                                                                   Banruo Xianyu

 

Zhiyuan Fan                    Muqing Cao

Zhiyuan Fan                                                              Muqing Cao

 


 

Exchange Students:

 

Fuqiang Fan                 Chenjie Lu

Fuqiang Fan                                                           Chenjie Lu

 


 

Alumni