MEMBERS

 

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

Shiqian Gao-02                    Jichun Yang

Dr. Shiqian Gao                                                       Dr. Jichun Yang

 


 

Graduate Students:

 

Tianyu Li                    Jiahao Xia-02

Tianyu Li                                                                  Jiahao Xia                                                                   

 

图片1                    Cheng Liu

Chenxing Sun                                                         Cheng Liu

 

Peng Zhao                    Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                                 Shuojiong Pan

 

Yiheng Dai-03                    Xianyu Boruo-02

Yiheng Dai                                                                 Banruo Xianyu

 

Yizheng Tan-03

Yizheng Tan

 


 

Undergraduate Students:

 

Zhiyuan Fan                    Muqing Cao

Zhiyuan Fan                                                              Muqing Cao

 

Chaowei He                    Zhiheng Zhang

Chaowei He                                                              Zhiheng Zhang

 

Xining Qian

 Xining Qian

 


 

Exchange Students:

 


 

Alumni