MEMBERS

 

Professor:

 

20141030231245

Prof. Dr. Huaping Xu

 


 

Postdoctorate:

 

Shiqian Gao

Dr. Shiqian Gao

 


 

Graduate Students:

 

jj                    Lulu

Shaobo Ji                                                                    Lu Wang

 

Tianyu Li                    Jiahao Xia

Tianyu Li                                                                    Jiahao Xia

 

图片1                    Wentian Xiang2

Chenxing Sun                                                           Wentian Xiang

 

Cheng Liu

Cheng Liu

 


 

Undergraduate Students:

 

Peng Zhao                    Shuojiong Pan

Peng Zhao                                                                 Shuojiong Pan

 

Hao Zhuang                    Kuixin Zhu2

Hao Zhuang                                                              Kuixin Zhu

 

图片 2                    图片 1

Ke Zheng                                                                    Banruo Xianyu

 


 

Exchange Students:

 

Fuqiang Fan                 

Fuqiang Fan                                                             

 


 

Alumni